Voor wie

Verzekeraars

Het goed matchen van de zorgbehoefte en de financiering blijft een uitdaging. Zeker, waar het zorgvernieuwing betreft. Zelfzorg aan zee kijkt naar de belangen van alle betrokken partijen met als doel het revalidatie proces voor de cliënt zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Yoga Retreat - Yogi Webflow Template

Oog voor ieders belangen

De zorgverzekeraar is sterk gebonden aan de nationale wet- en regelgeving. De schadeverzekeraar kijkt primair naar schadelastreductie. De verwachtingen van iemand in de rol van premiebetaler is een andere dan die in de rol van zorgvrager. Niet eenvoudig voor verzekeraars. Mede door ons goede Nederlandse zorgverzekeringsstelsel vindt men eigen bijdragen ongemakkelijk.

Evidence based

Is bewezen dat deze nieuwe aanpak werkt? Begrijpelijke en terechte vraag. Immers het gaat over de gezondheid van kwetsbare mensen. Tegelijkertijd is het ook de meest belemmerende vraag als het gaat over (zorg)vernieuwing.

Evidence based is de heilige norm in de zorg. Daar zijn we nog niet. Maar de belangrijkste ingrediënten voor evidence based hebben we al wel.

Wij hebben een pilot studie gedaan naar de effecten van surftherapie. Alle deelnemers zijn primair (sterk) verbeterd in het kunnen uitvoeren van allerlei fysieke activiteiten (bijvoorbeeld, lopen en tegelijkertijd praten). Sterke toename in zelfvertrouwen, in balans en in eigen ervaren herstel blijken hieraan bijgedragen te hebben. Door de deelnemers te blijven meten zien wij ook dat het niet gaat om een tijdelijk effect maar om een blijvende verbetering in functioneren en mogelijkheden. Daarnaast zijn er ook stevige aanknopingspunten in de literatuur. We noemden al het boek Blue Mind, Wallace J. Nichols
Meetresultaten alleen zijn voor ons niet voldoende, de uitspraken/ervaringen van deelnemers zijn minstens zo belangrijk. Eén van de deelnemers: “Mijn lichaam is flexibeler dan voor de surfweek en mijn zelfvertrouwen is verbeterd. Lekker gevoel, ik doe weer mee, ik doe iets wat mij een goed gevoel geeft”. 

Meer informatie ontvangen?

Bent u benieuwd welke waarde surftherapie voor u, uw naasten of uw patiënt kan hebben? Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan.

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Er gaat iets mis. Probeer het nog eens.