Voor wie

Zorgprofessionals

Medisch specialist en revalidatiearts Tijs van Bezeij heeft, tijdens zijn werk in Nederlandse revalidatiecentra, ervaren dat sommige patiënten na afronding van hun reguliere revalidatie met o.a. surftherapie nog verder kunnen herstellen. Ook voor Long Covid ontwikkelde hij een behandelprogramma.

Effectieve revalidatie drukt zorgkosten sterk

Zowel vanuit de theorie (o.a. Blue Mind, Wallace J. Nichols) als uit de praktijk zijn er motieven die een aanvullend revalidatie traject rechtvaardigen. Immers de menselijke en materiele belangen zijn groot. Allereerst de aansluiting met de samenleving terugvinden. Daarnaast levert zelfs een bescheiden verbetering van het revalidatieresultaat, een substantiële reductie van de zorgkosten.

Bent u benieuwd wat Surftherapie doet met het brein?

Download Infographic

Evidence based

Innovatie blijkt het best te gedijen in kleinere organisaties met een sterke focus. Daarom heeft Tijs van Bezeij het initiatief genomen een surftherapiecentrum op te zetten. Dit centrum kan bovenbedoelde geïncludeerde patiënten behandelen. Dit centrum voldoet aan de verplichtingen van de WTZa.

Bij de dossiervoering is een grote rol aan de cliënt toebedeeld. Zelfmanagement en een afgestemde multidisciplinaire aanpak worden daarmee geborgd.

De aan het programma verbonden wetenschappelijk medewerker onderbouwt het programma van “veelbelovende resultaten” naar “evidence based”

Download onderzoeksresultaten

Meer informatie ontvangen?

Bent u benieuwd welke waarde surftherapie voor u, uw naasten of uw patiënt kan hebben? Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan.

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oops! Er gaat iets mis. Probeer het nog eens.